Phân tích bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm

phantichbaithonhanNguyen_Binh_Khiem

Đề bài: Phân tích bài thơ "Nhàn" của Nguyễn Bỉnh Khiêm.Bài làmNguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585) là người có học vấn uyên thâm . Tuy nhiên khi nhắc đến ông là làm mọi người phải nghĩ đến việc , lúc ông còn làm quan ông đã từng dâng sớ vạch tội và xin chém đầu mười tám lộng thần nhưng đã không thành công nên ông đã cáo quan về quê . Do học trò của ông đều là những người nổi tiếng nên được gọi ... Xem chi tiết